Prioriteiten helder in beeld gebracht

Deze “prioriteitenanalyse” wordt inmiddels veelvuldig toegepast door bijna alle bureaus die tevredenheidonderzoek uitvoeren, maar wij gaan verder. Kenmerkend van onze aanpak zijn:

 1. Indirecte belangbepaling
 2. 9-vlaks analyse met ingebouwde statistische betrouwbaarheidstoetsen

(zie illustratie; klik op illustratie voor een vergroting)

Indirecte belangbepaling

Direct vragen naar belang is onbetrouwbaar

Wij vragen in onze onderzoeken niet direct naar belangrijke verbeterpunten. Dat lijkt simpel en voor de hand liggend, maar …

uit diverse wetenschappelijke studies is gebleken dat mensen hierop ‘rationele’ antwoorden geven, terwijl in feite andere emotionele motieven de doorslag geven. Direct gemeten belang is dus onbetrouwbaar.

Het algemeen geaccepteerde alternatief: Indirecte belangbepaling

Deze indirecte belanganalyse gaat uit van de geconstateerde statistische samenhang (de correlatie) tussen een oordeel per aspect en een algemeen totaaloordeel. Deze methode is inmiddels gedurende ruim vijftien jaar uitgebreid getest en krijgt steeds meer navolging bij andere bureaus. Extra voordeel: de vragenlijst wordt ook nog korter en dat leidt tot besparingen in veldwerk en verwerkingskosten.

Kortom: optimale betrouwbaarheid gecombineerd met kortere, klantgerichtere en efficiëntere vragenlijsten.

9-vlaks analyse met ingebouwde statistische betrouwbaarheidstoetsen

Onderzoek is meestal gebaseerd op een steekproef. Resultaten van onderzoek moeten daarom geïnterpreteerd worden met een marge. ‘Betrouwbaarheidsinterval’ heet dat in ons jargon. De systematiek van prioriteitenanalyse is inmiddels veelvuldig gekopieerd. Meestal wordt daarbij echter voorbijgegaan aan deze betrouwbaarheidsmarges. U loopt dan een groot risico dat u investeert in zaken die niet echt belangrijk blijken te zijn.

Onze oplossing: 9-vlaks-analyse met ingebouwde betrouwbaarheidstoetsen: Wij beschikken over software waarin betrouwbaarheidstoetsen zijn ingebouwd. Uiteraard wetenschappelijk onderbouwd en aan de hand van de juiste statistische formules. Resultaten worden vervolgens in 9 vlakken weergegeven. De 4 uiterste vlakken zijn de echte ‘actievlakken’. Daartussenin liggen punten die niet met volledige zekerheid aan een van de 4 actievlakken toegedeeld kunnen worden. Alleen zo kunt u er op vertrouwen dat u investeert in werkelijk belangrijke zaken.

U kunt deze analyse door ons uit laten voeren. Liever zelf doen?

Reactie ...

Heeft u net als wij genoeg van de irritante manier van benadering van klanten voor tevredenheidsonderzoek, de veel te lange en onlogische vragenlijsten, de te lage response en daardoor waardeloze resultaten? Wilt u eindelijk onderzoek dat u wél echt verder helpt bij uw streven naar optimale servicekwaliteit, trouwe klanten en gemotiveerd personeel? Of heeft u interesse in de mogelijkheden van besparing op de kosten van uw huidige onderzoeken of een second opinion over mogelijkheden om het beter te doen? Bel Hessel de Jong voor een afspraak op telefoonnummer 06 55 395 848, of vul het aanvraagformulier in.

Neem contact op ...

CS-Research Klantenlijst

 • logo 0013 Layer9
 • logo 0014 Layer8
 • logo 0015 Layer7
 • logo 0016 Layer6
 • logo 0005 Layer17
 • logo 0010 Layer12
 • logo 0011 Layer11
 • logo 0009 Layer13
 • logo 0006 Layer16
 • logo 0007 Layer15
 • logo 0008 Layer14
 • logo 0004 Layer18
 • logo 0012 Layer10
 • logo 0003 Layer19
 • logo 0001 Layer21
 • logo 0002 Layer20
 • logo 0000 Layer22